در راه ترجمه آدرس ایمیل: alijafarnodeh71@gmail.com http://alijafarnode.mihanblog.com 2020-02-24T16:49:18+01:00 text/html 2018-01-29T09:38:11+01:00 alijafarnode.mihanblog.com ( علی ) فروشگاه در راه ترجمه http://alijafarnode.mihanblog.com/post/196 <p align="center"><br></p><div align="center"><h4 style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">.: افتتاح رسمی کانال در راه ترجمه :.<br><font color="#003300">&nbsp;- دریافت آخرین اخبار وبلاگ و محصولات فروشگاهی -</font><br> <span style="color: rgb(0, 0, 128);">جهت پیوستن به کانال بر روی عکس زیر کلیک نمایید:<br> </span></span></font></h4><font size="2"> </font><h4 style="text-align: center;"><font size="2"><a href="http://telegram.me/alijafarnode_mihanblog_com" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-3578 size-full" alt="web-telegram-icon" src="http://alijafarnode.ir/wp-content/uploads/2016/02/web-telegram-icon.png" width="128" height="128"></a></font></h4></div><p align="center"><font size="4"><b><font color="#ff0000">افتتاح فروشگاه در راه ترجمه</font></b></font><br><font color="#000099"><b><font size="2">مدیر وبلاگ در راه ترجمه</font></b></font><br><br><font size="3" color="#ff0000"><b><a title="alijafarnode.ir" href="http://alijafarnode.ir" target="_blank"><font color="#ff0000">alijafarnode.</font><font color="#ff0000">ir</font></a></b></font></p><p align="right"><br><font size="2"><font color="#003300"><strong></strong></font></font></p><p align="right"><font size="2"><font color="#003300"><strong>محصولات در راه ترجمه ---&gt;</strong> </font><font color="#003300"><a title="http://goopas.com/author/alijafarnodeh" href="http://goopas.com/author/alijafarnodeh" target=""><font color="#000000"><strong>http://goopas.com/author/alijafarnodeh</strong></font></a><br><strong><font color="#ff0000"><br><font color="#000099">*حاوی کتاب های نایاب و بسیار مفید در زمینه یادگیری زبان انگلیسی <br>*و همچنین کتاب های ضروری برای کنکور کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی</font><br></font><font color="#000099">*و... .</font></strong></font></font></p> text/html 2018-01-29T09:37:36+01:00 alijafarnode.mihanblog.com ( علی ) دانلود کتاب GRE Big Book با کیفیت بسیار عالی http://alijafarnode.mihanblog.com/post/490 <div align="center"><h4 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">***برای اولین بار در ایران***</span><span style="color: #000080;" data-mce-style="color: #000080;"><br> دانلود<strong> متن کامل</strong> کتاب GRE Big Book<br> </span><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="color: #000080;" data-mce-style="color: #000080;">Practicing to Take the General Test</span><br> By: Educational Testing Services (ETS)<br> <span style="color: #003300;" data-mce-style="color: #003300;"><strong>ضروری ترین منبع آزمون جی آر ای</strong></span><br> <span style="color: #003300;" data-mce-style="color: #003300;">*با کیفیت عالی و با قابلیت جستجو در متن*</span></span></font></h4><div><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7895" src="http://alijafarnode.ir/wp-content/uploads/2018/01/45654647367436245.jpg" alt="" data-mce-src="http://alijafarnode.ir/wp-content/uploads/2018/01/45654647367436245.jpg" data-mce-selected="1" width="306" height="400"></p></div></div> text/html 2018-01-27T14:14:24+01:00 alijafarnode.mihanblog.com ( علی ) دانلود کتاب ۴۰۰Must-Have Words for the TOEFL ویرایش دوم http://alijafarnode.mihanblog.com/post/489 <div align="center"><h4 style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: #000080;"><span style="color: #000000;">.:.برای اولین بار.</span>:.<br> دانلود کتاب 400Must-Have Words for the TOEFL ویرایش دوم</span><br></font> <font size="2"><span style="color: #ff0000;">Lawrence J. Zwier &amp; Lynn Stafford-Yilmaz<br> <span style="color: #003300;">*با کیفیت اورجینال و با قابلیت جستجو در متن*</span></span></font></h4><div><img class="aligncenter size-full wp-image-7769" src="http://alijafarnode.ir/wp-content/uploads/2018/01/717417172152.jpg" alt="" width="259" height="400"></div><div><br></div></div> text/html 2017-10-01T14:12:01+01:00 alijafarnode.mihanblog.com ( علی ) دانلود سوالات نیمسال دوم ۹۶-۹۵ رشته مترجمی (پک کامل) http://alijafarnode.mihanblog.com/post/488 <div align="center"><h4 style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">دانلود سوالات نیمسال دوم 96-95 <span style="color: rgb(255, 0, 0);">(پک کامل)<br> رشته مترجمی زبان انگلیسی<br> <span style="color: rgb(0, 51, 0);">شامل 35 درس با پاسخ</span><br> </span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">آرشیو کامل نمونه سوالات<br> *با قیمت بسیار مناسب*<br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">**بدون هیچگونه تگ تبلیغاتی**<br> <span style="color: rgb(0, 0, 128);">*** با قابلیت جستجو در متون انگلیسی***</span></span></span></span></font></h4><div><img width="366" height="315" class="aligncenter size-full wp-image-7012" alt="" src="http://alijafarnode.ir/wp-content/uploads/2017/10/95-96-2_compressed.jpg"></div><br></div> text/html 2017-10-01T14:11:50+01:00 alijafarnode.mihanblog.com ( علی ) دانلود سوالات نیمسال اول ۹۶-۹۵ رشته مترجمی (پک کامل) http://alijafarnode.mihanblog.com/post/487 <div align="center"><h4 style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 128);">دانلود سوالات نیمسال اول 96-95 <span style="color: rgb(255, 0, 0);">(پک کامل)<br> رشته مترجمی زبان انگلیسی<br> <span style="color: rgb(0, 51, 0);">شامل 38 درس با پاسخ</span><br> </span><span style="color: rgb(153, 51, 0);">آرشیو کامل نمونه سوالات<br> *با قیمت بسیار مناسب*<br> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">**بدون هیچگونه تگ تبلیغاتی**<br> <span style="color: rgb(0, 0, 128);">*** با قابلیت جستجو در متون انگلیسی***</span></span></span></span></font></h4><div><img width="353" height="274" class="aligncenter size-full wp-image-7011" alt="" src="http://alijafarnode.ir/wp-content/uploads/2017/10/95-96-1_compressed.jpg"></div><br></div> text/html 2017-06-09T17:30:51+01:00 alijafarnode.mihanblog.com ( علی ) دانلود کتاب Get IELTS band 9 Academic Task 2 Writing Book 2 http://alijafarnode.mihanblog.com/post/485 <div align="center"><h4 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">دانلود کتاب Get IELTS band 9<br> <span style="color: #ff0000;">Academic Task 2 Writing (Book 2) 2015<br> <span style="color: #003300;">*با قابلیت جستجو در متن*</span></span></span><br> <span style="color: #000000;">*بدون هیچگونه برچسب تبلیغاتی*</span></h4><p><a href="http://alijafarnode.ir/wp-content/uploads/2017/06/Untitle5656356353d-Copy_compressed.jpg" data-mce-href="http://alijafarnode.ir/wp-content/uploads/2017/06/Untitle5656356353d-Copy_compressed.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6640" src="http://alijafarnode.ir/wp-content/uploads/2017/06/Untitle5656356353d-Copy_compressed.jpg" alt="" data-mce-src="http://alijafarnode.ir/wp-content/uploads/2017/06/Untitle5656356353d-Copy_compressed.jpg" data-mce-selected="1" height="400" width="314"></a></p><br></div> text/html 2016-09-24T08:02:19+01:00 alijafarnode.mihanblog.com ( علی ) دانلود نمونه سوالات تابستان 95 مترجمی زبان انگلیسی http://alijafarnode.mihanblog.com/post/484 <div align="center"><strong><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" size="2" color="#ffffff">برای اولین بار<br></font></strong><font size="2"><font style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font color="#ffffff"><strong>دانلود نمونه سوالات&nbsp;تابستان 95</strong></font></font><font color="#000000"><br><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" color="#ffffff"><strong>رشته مترجمی زبان انگلیسی</strong></font></font></font><br><b><font size="2"><span style="background-color: rgb(153, 0, 0);"><font color="#ffffff">شامل 11 درس اکثراً با پاسخ تستی</font></span><span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><span style="color: rgb(0, 51, 0);" data-mce-style="color: #003300;"></span></span></font><br><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><span style="color: rgb(0, 51, 0);" data-mce-style="color: #003300;"></span></span></font><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><span style="color: rgb(0, 51, 0);" data-mce-style="color: #003300;"></span><span style="background-color: rgb(51, 0, 51);"><font color="#ffffff">آرشیو کامل نمونه سوالات<br><font color="#ff0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*آپدیت جدید*<br></span></font></font></span></span></font></b><img alt="http://alijafarnode.ir/wp-content/uploads/2016/09/95.Ta_compressed.jpg" src="http://alijafarnode.ir/wp-content/uploads/2016/09/95.Ta_compressed.jpg" width="364" height="366"><br></div> text/html 2016-08-20T19:05:44+01:00 alijafarnode.mihanblog.com ( علی ) دانلود سوالات نیمسال دوم 95-94 رشته مترجمی (پک کامل) http://alijafarnode.mihanblog.com/post/483 <div align="center"><h5 style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: #000080;">دانلود سوالات نیمسال دوم 95-94 <span style="color: #ff0000;">(پک کامل)<br> رشته مترجمی زبان انگلیسی<br> <span style="color: #003300;">شامل 41 درس با پاسخ</span><br> </span><span style="color: #993300;">آرشیو کامل نمونه سوالات<br> *با قیمت بسیار مناسب*<br> <span style="color: #ff0000;">**بدون هیچگونه تگ تبلیغاتی**</span></span></span></font></h5><p><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/454/1359087/9495.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/454/1359087/9495.jpg"></p></div> text/html 2016-08-07T14:32:10+01:00 alijafarnode.mihanblog.com ( علی ) اطلاعیه فوری 17 مرداد 1395 http://alijafarnode.mihanblog.com/post/482 <div align="justify"><font size="2">عرض سلام خدمت دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی<br><br>به استحضار می رسانم که<b><font color="#FF0000"> 29 نمونه سوال</font> از <font color="#FF0000">نیسمال دوم 95-94 </font>با پاسخنامه خریداری و آماده شده است</b>، پس از تکمیل نمونه سوالات بصورت کامل، این پکیج نیز همانند پکیج های قبلی، <b>بصورت کاملا رایگان</b> در وبلاگ قرار داده خواهد شد. لذا جهت تکمیل هر چه سریعتر این نمونه سوالات و بارگذاری آنها، نمونه سوال و پاسخ دروس زیر را به ایمیل بنده ( <b><font color="#003300">alijafarnodeh71@gmail.com</font> </b>) یا <font color="#003300"><b>از طریق تلگرام</b></font> ارسال نمایید. پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را دارم.<br><br>**************<br><b><br>گفت و شنود 1</b><b><br>ساخت زبان فارسی<br>دستور و نگارش 1<br>دستور و نگارش 2<br>کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه<br>ترجمه متون مطبوعاتی 2<br>ترجمه مکاتبات و اسناد 2<br>بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2<br>ترجمه متون سیاسی<br>نمونه های نثر ساده<br>آزمون سازی زبان انگلیسی<br>روش تدریس زبان انگلیسی<br>بیان شفاهی داستان 1<br>بیان شفاهی داستان 2</b><br><br>***************<br>مدیر وبلاگ در راه ترجمه<br><br></font><hr><font size="2"><b><font color="#FF0000">1395/05/30&nbsp;</font> متاسفانه با وجود اطلاع رسانی هیچ نمونه سوالی به بنده ایمیل نشد. لذا این مجموعه با زحمت زیاد بصورت </b><b>پک نیمسال برای فروش قرار داده شد.</b><br></font></div> text/html 2016-05-17T16:41:00+01:00 alijafarnode.mihanblog.com ( علی ) دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 95-94 مترجمی (اختصاصی) http://alijafarnode.mihanblog.com/post/462 <p align="center"> <font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" size="2" color="#ffffff"><strong>برای اولین بار<br><br></strong></font><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(0, 51, 0);"><font size="2"><font><strong>دانلود نمونه سوالات نیمسال&nbsp;اول 95-94</strong></font> <br></font></font><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" size="2"><strong>رشته مترجمی زبان انگلیسی<br></strong></font></font><font style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font style="background-color: rgb(255, 255, 51);" size="2" color="#000000"><strong>با پاسخ تستی و تشریحی<br></strong></font></font><strong><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="2" color="#ff0000">*پک کامل نمونه سوالات*<br></font></strong><br><img alt="http://s6.picofile.com/file/8251814768/94_95_1_compressed.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8251814768/94_95_1_compressed.jpg" height="295" width="349"></p> text/html 2016-05-17T16:40:04+01:00 alijafarnode.mihanblog.com ( علی ) دانلود لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم 95-94 http://alijafarnode.mihanblog.com/post/464 <p align="center"> <font size="2" color="#000099"><strong>دانلود لیست دروس ارائه شده در نیمسال&nbsp;دوم 95-94<br></strong></font><font color="#ff0000"><strong><font size="2">رشته مترجمی زبان انگلیسی<br>+ رشته زبان و ادبیات انگلیسی<br><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff">به همراه تاریخ امتحانات</font><br><font color="#003300">مقطع کارشناسی پیوسته<br></font><font color="#663300">*بدون تگ تبلیغاتی*</font></font></strong></font></p><p align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8251946618/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%87_compressed.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8251946618/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%87_compressed.jpg"></p> text/html 2016-05-09T18:07:41+01:00 alijafarnode.mihanblog.com ( علی ) دانلود سوالات و کلید سوالات مجموعه زبان انگلیسی کنکور ارشد95 http://alijafarnode.mihanblog.com/post/476 <div align="center"><b><font size="2"><font color="#000099"><font color="#ffffff"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">*برای اولین بار*</span></font><br>سوالات و کلید سوالات مجموعه زبان انگلیسی<br> <font color="#ff0000">کنکور ارشد 1395</font></font><font color="#000000"><br><font color="#FF0000"><font color="#003300">( پاسخ کامل اضافه شد )</font><br></font><br></font></font></b><div align="right"><br><b><font size="2"><font color="#000000">پاسخ به سوالات زبان عمومی و تخصصی مجموعه زبان انگلیسی در کنکور ارشد 95</font><br><font color="#003300">همگی سوالات دارای پاسخ صحیح هستند.</font><br></font></b><div align="center">&nbsp;</div><div align="center"><strong><font size="2" color="#000000">جهت دانلود فایل سوالات&nbsp;بر روی لینک زیر کلیک نمایید:<br></font></strong><a title="" href="http://s6.picofile.com/file/8250713418/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF_95.pdf.html" target="_blank"><font color="#000000"><img src="http://s4.picofile.com/file/8183354800/download_icon.png"></font></a><br><br></div></div><font color="#ff0000"><font color="#000099"><b><font size="2"><font color="#ff0000">کلید سوالات مجموعه زبان انگلیسی بطور کامل ( 22 اردیبهشت )</font></font></b></font></font><br><font color="#ff0000"><font color="#000099"><b><font size="2"><font color="#ff0000"><a title="" href="http://s6.picofile.com/file/8250985476/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D9%86%D8%A7_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1395.pdf.html" target="_blank"><font color="#ff0000"><img src="http://s4.picofile.com/file/8183354800/download_icon.png" width="200" height="43"></font></a><br>منبع:</font> وبلاگ در راه ترجمه</font></b></font><br><a title="" href="http://s7.picofile.com/file/8250708468/95_arshad_alijafarnode_ir_.pdf.html" target="_blank"></a></font></div><b><font size="2"> </font></b> text/html 2016-04-21T15:24:13+01:00 alijafarnode.mihanblog.com ( علی ) اطلاعیه http://alijafarnode.mihanblog.com/post/475 <div align="justify"><font size="2">دوستانی که نمونه سوالات رو دانلود می کنند نمونه سوالاتی که ترم پیش گذرانده اند رو با پاسخ به ایمیل بنده ارسال نمایند تا روند قرار دادن نمونه سوالات با پک کامل همچنان ادامه داشته باشد. در صورت امکان به دوستان خود نیز پیشنهاد کنید که به کانال تلگرامی وبلاگ بپیوندند. به غیر از نمونه سوالات، قرار است مطالب جدیدی در وبلاگ قرار بگیرد. از جمله: فایل صوتی کتاب ترجمه نوار و فیلم که بارها درخواست شده است ولی متاسفانه وقت کافی برای قرار دادن آنها نداشتم. / فایل های صوتی بیان شفاهی داستان 1و2 و ترجمه و خلاصه داستان.بعضی از ترجمه ها برای اولین بار قرار داده می شود/ و ....</font></div><font size="2"> </font> text/html 2016-04-21T15:23:40+01:00 alijafarnode.mihanblog.com ( علی ) دانلود سوالات مقاله نویسی (25 دوره کامل) http://alijafarnode.mihanblog.com/post/219 <p align="center"><font color="#ff0000"><font size="2"><strong><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff">برای اولین بار</font></strong><br></font><font size="2"><font color="#000099"><strong>دانلود سوالات مقاله نویسی<br></strong></font><font color="#ff0000"><strong>Academic Writing Course:<br></strong> <em>Study Skills In English<br></em></font><font color="#003300"><strong>By R.R Jordan<br><font color="#330000">رشته مترجمی زبان انگلیسی<br></font><font style="background-color: rgb(0, 51, 0);" color="#ffffcc">از سال 1383 تا سال 1394</font><br><font style="background-color: rgb(51, 51, 255);" color="#ffffff">25 دوره کامل<br><font style="background-color: rgb(51, 0, 51);">آرشیو کامل نمونه سوالات<br></font></font><br></strong></font></font></font><img alt="http://s6.picofile.com/file/8252862250/maghale1_compressed.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8252862250/maghale1_compressed.jpg"></p> text/html 2016-04-21T15:23:08+01:00 alijafarnode.mihanblog.com ( علی ) دانلود سوالات نگارش پیشرفته (29 دوره کامل) http://alijafarnode.mihanblog.com/post/193 <p align="center"> <font color="#000099"><font size="2" color="#ff0000"><strong><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff">برای اولین بار</font></strong><br><font color="#000099"><strong>دانلود سوالات نگارش پیشرفته</strong> <br></font><font color="#000000"><strong><font color="#ff0000">Paragraph Development: A Guide for Students of English</font><br><font color="#003300">Martin L. Arnaudet, Mary Ellen Barrett</font><br><font color="#660000">Second Edition</font><br></strong></font></font></font><font color="#000099"><font size="2" color="#ff0000"><strong><font color="#330033">رشته مترجمی زبان انگلیسی</font></strong><br><font style="background-color: rgb(0, 51, 0);" color="#ffffcc"><strong>از سال 1383 تا سال 1394<br><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(51, 51, 255);">29 دوره کامل<br></font><font style="background-color: rgb(51, 0, 51);">آرشیو کامل نمونه سوالات<br><br></font></font></strong></font></font></font><img alt="http://s7.picofile.com/file/8252862218/Cover5_compressed.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8252862218/Cover5_compressed.jpg"></p><font color="#000099"><font size="2" color="#000000"><strong></strong></font></font>